Priser

Varje år delar KOURA ut priser till de bästa, delvis eller helt självproducerade inhemska innehållen som publicerats för första gången på YLE:s och MTV:s plattformar.

KOURA-priserna är Finlands största penningpriser som delas ut till tv-, radio- och webbinnehåll. Prisförslag kan skickas in av alla Yles, MTV:s och dess dotterbolags anställda.

167 500 €

delat ut i priser

121

belönade programskapare

210

föreslagna innehållsprodukter

KOURA-priserna 2018

Priskategorier

Kategorierna innehåller alla plattformar och former av berättande. Det finns fem priskategorier:

Innehåll för barn och unga

Alla genrer i innehållet för målgrupperna barn och unga. Ett viktigt kriterium är att förståelsen för målgrupperna fungerar.

Nyheter, aktualitetsprogram och idrott

Vardagsjournalistik, aktuell och undersökande journalistik, sportjournalistik, reportage.

Innehåll med manuskript och dramatiserat innehåll

Drama, dokumentärer av konsttyp och underhållning med manus, t.ex. seriedrama, punktdokumentär, dramatiserat innehåll för sociala medier.

Kultur

Kulturledd journalistik, kulturhistoria, popularisering av kultur.

Fakta

Innehåll med vetenskapligt, hälso-, livsstils- och miljötema samt samhälleliga dokumentärer.

Innovation

KOURA:s prisnämnd kan kan också låta bli att dela ut Innovation-priset om kriterierna inte uppfylls.

Live

Direct video-/audiosänding eller evenemang eller sändning som motsvarar direct sändning.

KOURA:s prisnämnd kan kan också låta bli att dela ut Live-priset om kriterierna inte uppfylls.

I varje prisklass delas det förutom KOURA-priset också ut 2–3 hedersomnämnanden. Prisnämnden kan enligt egen prövning också bevilja andra specialpriser. Dessutom delas priset Årets bildningsgärning ut. Prisets mottagare väljs av en utomstående person eller aktör.

Föreslå innehåll som ska belönas

Under årets lopp har Yles, MTV:s och dess dotterbolags medarbetare igen skapat mångsidigt och högklassigt inhemskt innehåll. Vilket av dem tycker du förtjänar att belönas? Förslagen tas emot till den 10 januari 2021 på https://koura.apurahat.net/

Förslag kan skickas in av alla anställda vid Yle, MTV och dess dotterbolag.

Urvalskriterier för innehållet

Innehållet som förslås ska uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

  • Erbjuder ny information eller ett nytt perspektiv på temat det behandlar.
  • Helheten förnyar genren eller är en mycket lyckad representant för sin typ.
  • Det visuella och/eller ljudliga genomförandet förnyar berättandet avsevärt eller är exceptionellt lyckat.
  • Främjar och utnyttjar växelverkan med användarna på ett betydande sätt.
  • Är ett innovativt experiment.
  • Lyckas erbjuda något helt nytt.

KOURA:s prisnämnd har i uppgift att välja de innehåll och upphovsmän som ska belönas i enlighet med de regler som KOURA:s styrgrupp har fastställt. I projekten belönas Yles och MTV:s anställda vars verk samlar in pengar till upphovsrättsfonden. Producenter och frilansare kan endast belönas om de har spelat en betydande roll i att skapa innehållet. Däremot kan nämnden inte belöna till exempel ansvariga producenter, biträdande producenter och produktionskoordinatorer enligt den princip som styrgruppen fastställt, eftersom fondens medel ska styras till de arbetstagargrupper varifrån fondens medel samlas.

Prisnämnden förbehåller sig rätten att ändra prisklassen för ett föreslaget program. Den kan också belöna andra program än dem som förslagits. Man kan också låta bli att dela ut priset om kriterierna inte uppfylls. Man kan också låta bli att dela ut priset om kriterierna inte uppfylls.

Urvalskriterier för skapare

Var vänlig och se kriterier från våra finska sidor: https://koulutusrahastokoura.fi/palkinnot/ punkt: Sisällöntekijän palkitsemiskriteerit

Om priser

Var vänlig och se kriterier från våra finska sidor: https://koulutusrahastokoura.fi/palkinnot/ punkt: Palkinnoista