Palkinnot

KOURA jakaa vuosittain palkinnot parhaille Ylen ja MTV:n alustoilla ensijulkaisunsa saaneille kotimaisille osin tai kokonaan omatuotantoisille sisällöille.

KOURA-palkinnot ovat Suomen suurimmat tv-, radio- ja verkkosisällöille jaettavat rahapalkinnot. Palkintoehdotuksia voivat lähettää kaikki Ylen ja MTV:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät.

167 500 €

jaettu palkintoina

121

palkittua ohjelman tekijää

210

palkintoehdotusta

KOURA-palkinnot 2018

Palkintokategoriat

Kategoriat sisältävät kaikki alustat ja kerrontamuodot.

Lasten ja nuorten sisällöt

Kaikki genret lasten ja nuorten kohderyhmien sisällöissä. Tärkeä kriteeri on kohderyhmäymmärryksen toimivuus.

Uutiset, ajankohtaiset ja urheilu

Päivittäisjournalismi, ajankohtais- ja tutkiva journalismi, urheilujournalismi, reportaasit.

Käsikirjoitetut ja dramatisoidut sisällöt

Draama, teostyyppiset dokumentit ja käsikirjoitettu viihde, esim. sarjadraamat, pistedokumentit, dramatisoidut somesisällöt.

Kulttuuri

Kulttuurivetoinen journalismi, kulttuurihistoria, kulttuurin popularisointi.

Asia

Tiede-, terveys-, elämäntapa- ja ympäristöaiheiset sisällöt sekä yhteiskunnalliset dokumentit.

Jokaisessa kategoriassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 2-3 kunniamainintaa. Palkintolautakunta voi harkintansa mukaan myöntää myös muita erikoispalkintoja. Lisäksi jaetaan Vuoden sivistysteko -palkinto, jonka päättää ulkopuolinen henkilö tai taho.

Ehdota palkittavaa sisältöä

Ylen ja MTVn ja sen tytäryhtiöiden työntekijät ovat jälleen luoneet monipuolisia ja laadukkaita kotimaisia sisältöjä. Mikä niistä ansaitsisi mielestäsi tulla palkituksi? Ehdotuksia otetaan vastaan palkintoehdotuslomakkeella joulukuusta 2020 alkaen 8.1.2021 saakka.

Ehdotuksia voivat lähettää kaikki Ylen ja MTV:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät.

Palkitsemiskriteerit

Ehdotettavan sisällön tulee täyttää yksi tai useampia seuraavista kriteereistä:

  • tarjoaa uutta tietoa tai uuden näkökulman käsittelemäänsä
    aiheeseen
  • kokonaisuus uudistaa genreä tai on erittäin onnistunut lajityyppinsä edustaja
  • visuaalinen ja/tai äänellinen toteutus uudistaa kerrontaa merkittävästi tai on poikkeuksellisen onnistunut
  • edistää ja hyödyntää merkittävällä tavalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa
  • on innovatiivinen kokeilu ja onnistuu tarjoamaan jotain täysin uutta

KOURAn palkintolautakunnan tehtävänä on valita palkittavat sisällöt ja niiden tekijät KOURAn ohjausryhmän määrittelemien sääntöjen mukaan. Palkittavia sisältöjä voivat olla Ylen ja MTV:n alustoilla ensijulkaisunsa saaneet kotimaiset osin tai kokonaan omatuotantoiset sisällöt. Palkittavien henkilöiden tulee olla tekijänoikeudellista sisältöä tekevät Ylen tai MTV:n työntekijät, joiden panos palkittavan sisällön tekemisessä on ollut merkittävä. Tuottajia ja freelance-tekijöitä voidaan palkita vain mikäli rooli sisällön tekemisessä on ollut erityisen merkittävä. Vastaavia tuottajia, apulaistuottajia ja tuotantokoordinaattoreita lautakunta ei ohjausryhmän asettaman periaatteen mukaisesti voi palkita. Edellä kuvatun palkitsemislinjauksen taustalla on KOURAn tehtävä ohjata KOURAn varat niiden työntekijäryhmien käyttöön, mistä rahaston varat kertyvät. Varat kertyvät Yleisradion ja MTV:n kk-palkkaiselle henkilöstölle maksetuista radio- ja televisio-ohjelmien tekijänoikeuskorvauksista.

Palkintolautakunta pidättää oikeuden muuttaa ehdotetun ohjelman palkintoluokkaa. Se voi myös nostaa ohjelmia palkittaviksi ohi ehdotusten. Palkinto voidaan jättää myös jakamatta, mikäli kriteerit eivät täyty.

Jätä palkintoehdotus →