Palkinnot

KOURA jakaa vuosittain palkinnot parhaille Ylen ja MTV:n alustoilla ensijulkaisunsa saaneille kotimaisille osin tai kokonaan omatuotantoisille sisällöille.

KOURA-palkinnot ovat Suomen suurimmat tv-, radio- ja verkkosisällöille jaettavat rahapalkinnot. Palkintoehdotuksia voivat lähettää kaikki Ylen ja MTV:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät.

247 600 €

jaettu palkintoina

137

palkittua ohjelman tekijää

203

palkintoehdotusta

KOURA-palkinnot 2022

Palkintokategoriat 2023

Lasten ja nuorten kohderyhmien sisällöt

Kaikki genret lasten ja nuorten kohderyhmien sisällöissä. Tärkeä kriteeri on kohderyhmäymmärryksen toimivuus. Kategoria sisältää kaikki alustat ja kerrontamuodot.

Kategoriassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 1-3 kunniamainintaa.

Uutis- ja ajankohtaissisällöt

Päivittäisjournalismi, ajankohtais- ja tutkiva journalismi, urheilujournalismi, reportaasit. Kategoria sisältää kaikki alustat ja kerrontamuodot.

Kategoriassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 1-3 kunniamainintaa.

Urheilu ja live

Tapahtumataltioinnit ja tapahtumalivet, kilpailut, liveohjelmat, jotka voivat sisältää inserttejä.

Kategoriassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 1-3 kunniamainintaa.

Käsikirjoitetut ja dramatisoidut sisällöt

Draama, teostyyppiset dokumentit ja käsikirjoitettu viihde, esim. sarjadraamat, pistedokumentit, dramatisoidut somesisällöt. Kategoria sisältää kaikki alustat ja kerrontamuodot.

Kategoriassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 1-3 kunniamainintaa.

Kulttuurisisällöt

Kulttuurivetoinen journalismi, kulttuurihistoria, kulttuurin popularisointi. Kategoria sisältää kaikki alustat ja kerrontamuodot.

Kategoriassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 1-3 kunniamainintaa.

Asiasisällöt

Tiede-, terveys-, elämäntapa- ja ympäristöaiheiset sisällöt sekä yhteiskunnalliset dokumentit. Kategoria sisältää kaikki alustat ja kerrontamuodot.

Kategoriassa jaetaan KOURA-palkinnon lisäksi 1-3 kunniamainintaa.

Innovaatio

Koura voi palkita vuosittain harkinnan mukaan projektin tai projekteja, kriteereinä sisällön audiovisuaalisuuden tai teknologian käytön innovatiivisuus.

Palkintolautakunta voi jättää Innovaatio-palkinnon harkintansa mukaan myös jakamatta.

Palkintolautakunta pidättää oikeuden muuttaa ehdotetun ohjelman palkintoluokkaa ja nostaa ohjelmia palkittaviksi ohi ehdotusten. Palkinto voidaan jättää myös jakamatta, mikäli kriteerit eivät täyty.

Palkintolautakunta voi harkintansa mukaan myöntää myös muita erikoispalkintoja. Lisäksi jaetaan Vuoden sivistystekopalkinto, jonka päättää KOURAn ulkopuolinen taho.

Ehdota palkittavaa sisältöä

Palkittavia sisältöjä voivat ehdottaa kaikki Ylen ja MTV:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijät. Jätä palkintoehdotuksesi viimeistään 5.1.2024. Voit ehdottaa useita eri sisältöjä. Palkinnon saajat julkistetaan KOURA-gaalassa huhtikuussa 2024.

Sisällön palkitsemiskriteerit

Palkittavia sisältöjä voivat olla Ylen ja MTV:n alustoilla ensijulkaisunsa saaneet kotimaiset osin tai kokonaan omatuotantoiset sisällöt. Ehdotettavan sisällön tulee täyttää yksi tai useampia seuraavista kriteereistä:

  • tarjoaa uutta tietoa tai uuden näkökulman käsittelemäänsä aiheeseen
  • kokonaisuus uudistaa genreä tai on erittäin onnistunut lajityyppinsä edustaja
  • visuaalinen ja/tai äänellinen toteutus uudistaa kerrontaa merkittävästi tai on poikkeuksellisen onnistunut
  • edistää ja hyödyntää merkittävällä tavalla vuorovaikutusta käyttäjien kanssa
  • on innovatiivinen kokeilu ja onnistuu tarjoamaan jotain täysin uutta

Innovaatiopalkinto: Koura voi palkita vuosittain harkinnan mukaan projektin tai projekteja, kriteereinä sisällön audiovisuaalisuuden tai teknologian käytön innovatiivisuus. Palkintolautakunta voi jättää Innovaatiopalkinnon harkintansa mukaan myös jakamatta.

Palkintolautakunnalla on oikeus siirtää ehdottu sisältö toiseen kategoriaan kuin mihin sitä on alun perin ehdotettu. Palkintolautakunta voi harkintansa mukaan myöntää myös erikoispalkintoja.

Edellä kuvattujen kategorioiden lisäksi vuosittain valitaan Vuoden sivistystekopalkinnon saaja. Sivitystekopalkinnon saajaksi ei vastaanoteta ehdotuksia, vaan tämän palkinnon saajan valitsee Ylen ja MTV:n ulkopuolinen henkilö.

Edellä kuvatun palkitsemislinjauksen taustalla on KOURAn tehtävä on ohjata rahaston varat niiden työntekijäryhmien käyttöön, mistä rahaston varat kertyvät eli Yleisradion ja MTV:n kk-palkkaiselle henkilöstölle maksetuista radio- ja televisio-ohjelmien tekijänoikeuskorvauksista.

Sisällöntekijän palkitsemiskriteerit

Palkittavan henkilön panos sisältöön tai sen estetiikkaan on ollut merkittävä. Henkilön tulee olla tekijänoikeutta synnyttävää työtä tekevä Ylen tai MTV:n tai sen tytäryhtiön aikapalkkainen työntekijä. Tekijänoikeutta synnyttävät käsikirjoittajat, toimittajat, ohjaajat, näyttelijät, tanssijat, kääntäjät, kuvaajat, lavastajat, pukusuunnittelijat, kuvittajat, leikkaajat, selostajat, äänisuunnittelijat, graafikot ja esittävät taiteilijat. Myös sisältötyötä tekeviä tuottajia voidaan palkita.

Kaikissa tilanteissa henkilön ammattinimike ei kuitenkaan kuvaa työn todellista sisältöä. Mikäli palkintolautakunnalla on käytettävissään tarkempi tieto henkilön roolista ja panoksesta palkittavaan sisältöön tai sen estetiikkaan, palkintolautakunta voi palkita myös muita kuin edellä lueteltuja ammattiryhmiä. Sisällön tekijän vastuuroolin tarkistamiseksi palkintolautakunta käyttää tietolähteenään sisältöilmoitukseen kirjattuja tietoja. Kouran palkintolautakunnalla ei ole mahdollisuutta tutkia tekijätiimin vastuunjakoa näiden kirjallisten dokumenttien ulkopuolelta.

Poikkeukset yllä kuvattuun palkitsemislinjaukseen ovat seuraavat:

– Vastaavia tuottajia, apulaistuottajia, tuotantokoordinaattoreita ja värimäärittelijöitä ei voida palkita, koska ensimmäisessä kappaleessa kuvatut ehdot eivät näiden ammattiryhmien kohdalla täyty. Mikäli henkilön rooli sisältöilmoituksen krediittien mukaan on ollut tekijänoikeutta synnyttävää eli rooli ja panos täyttää ensimmäisessä kappaleessa kuvatut kriteerit, palkintolautakunta voi palkita myös näitä henkilöitä. Näiden ammattiryhmien palkitsemista ei oteta edellä kuvatun lisäksi muuten erillisharkintaan.

– Freelance-tekijöitä voidaan palkita osana työryhmää mikäli ensimmäisessä ja toisessa kappaleessa kuvatut ehdot täyttyvät.

Edellä kuvatun linjauksen taustalla on KOURA-sopimuksen mukainen tehtävä ohjata rahaston varat samojen työntekijäryhmien käyttöön, mistä rahaston varat kertyvät eli Yleisradion ja MTV:n kk-palkkaiselle henkilöstölle maksetuista radio- ja televisio-ohjelmien tekijänoikeuskorvauksista.

Palkinnoista

Jokaiselle palkitulle sisällöntekijälle jaetaan KOURAn kunniakirjat. Kategorian pääpalkinnon voittanut sisältö palkitaan lisäksi KOURA-patsaalla. KOURA jakaa myös rahapalkinnot, joiden summat tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2023 palkintosummat per henkilö olivat seuraavat:

– kategorian pääpalkinto ja live-palkinto 2400 euroa
– innovaatiopalkinto 2000 euroa
– erikoispalkinto 2000 euroa
– kategorian kunniamaininta ja erikoiskunniamaininta 1200 euroa
– sivistystekopalkinto 3000 euroa

Mikäli tuotannon työryhmä on poikkeuksellisen suuri, palkittavien henkilöiden määrää joudutaan rajoittamaan sisältöjen keskinäisen tasapuolisen palkitsemisen varmistamiseksi. Lisäksi samana vuonna kaksi tai useampia palkintoja saanut sisällöntekijä palkitaan rahapalkinnolla vain suurimmasta palkinnostaan.

Vuotuiseen KOURA-gaalaan kutsutaan palkittujen sisältöjen palkitut tekijät, sisällön tuottaja ja vastaava tuottaja sekä tuotannosta vastaavan osaston päällikkö.