Stipendier

Ansök om KOURA-stipendium

Ansök om KOURA-stipendium

Ansökningsperioden för KOURA:s stipendier pågår i oktober och mars. Stipendier beviljas inte utanför de officiella ansökningstiderna och beslut fattas inte retroaktivt. Glöm inte att bekanta dig med ansökningsanvisningarna och kontrollera ansökningskriterierna före du ansöker om stipendium.

Ansökningstid

01.03.

Ansökningstiden börjar

31.03.

Ansökningstiden går ut

01.10.

Ansökningstiden börjar

31.10.

Ansökningstiden går ut

Beslutet om stipendium meddelas personligen cirka 3 veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Stipendiemottagarnas namn och stipendiernas användningsändamål publiceras på KOURA:s webbplats cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nästa ansökningsperiod börjar

00:00:00

Dagar

Timmar

Minuter