Om KOURA

Vad är KOURA?

Utbildningsfonden KOURA, som grundades 1985, är en utbildningsfond som bildas av Rundradion och MTV samt Finlands Journalistförbund, Finlands scenografförbund, Finlands musikerförbund och Finlands Skådespelarförbund. Kopiosto rf redovisar fondens medel till Utbildningsfonden KOURA, som använder medlen till stipendier för Yles och MTV:s ordinarie och visstidsanställd personal samt till de årliga KOURA-priserna.

KOURA stöder och belönar

För att vi även i framtiden ska kunna njuta av lika mångsidigt och högklassigt inhemskt innehåll som nu stöder och belönar KOURA dem som skapar innehållet. KOURA-stipendierna delas ut två gånger om året och KOURA-priserna en gång om året.

Stipendiet kan sökas av Yles samt MTV:s och dess dotterbolags ordinarie och visstidsanställda anställda och arbetsgrupper som har skapat inhemska originalverk som skyddas av upphovsrätt.

KOURA-priserna tilldelas Yles och MTV:s bästa inhemska, delvis eller helt egenproducerade av-innehåll. Prisnämnden väljer de innehåll som ska belönas utifrån förslag från Yles eller MTV:s personal. Prisnämnden kan på basis av eget övervägande också belöna annat innehåll än det som föreslås.

Stipendier → Priser →

Varifrån kommer KOURA:s stipendier och priser?

Utbildningsfonden KOURA:s medel förvaltas av Kopiosto rf. Kopiostos styrelse beslutar årligen om den andel av ersättningarna för inspelningar i undervisningssyfte som tilldelas fonden. KOURA:s medel består av upphovsrättsersättningar som betalats till Rundradions och MTV:s ordinarie personal.

Via Kopiostos audiovisuella avdelning betalas upphovsrättsersättningarna som uppbärs för radio- och tv-program till inhemska och utländska rättsinnehavare. Ersättningarna betalas till alla huvudupphovsgrupper, dvs. manusförfattare, redaktörer, regissörer, skådespelare, dansare, översättare, fotografer, scenografer, kostymdesigner, illustratörer, filmklippare, berättare och ljuddesigner i enlighet med separat godkända redovisningsregler och -principer.

Till frilansare betalas upphovsrättsersättningar som tagits ut för efteranvändning av TV-program som personliga ersättningar. Upphovsrättsersättningarna för arbetstagare i ordinarie anställningsförhållanden kanaliseras i form av stipendier och priser. Ungefär 15–20 procent av ersättningarna som erhålls genom avtalet för inspelning i undervisningssyfte delas ut genom KOURA.

Ersättningarna betalas till alla huvudupphovsgrupper, dvs. manusförfattare, redaktörer, regissörer, skådespelare, dansare, översättare, fotografer, scenografer, kostymdesigner, illustratörer, filmklippare, berättare och ljuddesigner i enlighet med separat godkända redovisningsregler och -principer.

KOURA:s historia →