Utbildningsfonden KOURA

För att skaparna och publiken ska kunna uppleva mer

Utbildningsfonden KOURA stärker och förnyar mediebranschens inhemska originalinnehåll genom att stödja och belöna deras upphovsmän.

Vad gör Utbildningsfonden KOURA?

Två gånger om året delar KOURA ut kostnadsstipendier, arbetsstipendier och stipendier för att ordna seminarier och gruppundervisning.

Dessutom delar KOURA årligen i mars ut KOURA-priser och hedersomnämnanden till Yles och MTV:s mest förtjänstfulla självproducerade innehåll. Priserna är Finlands största penningpriser inom sin bransch.

Stipendier → Priser →

🤓

Med hjälp av Stipendieassistenten kan du enkelt kontrollera om du uppfyller stipendiekriterierna.

För vem är KOURA-
stipendierna avsedda?

KOURA:s stipendier kan ansökas av:

  • Yles samt MTV Oy:s och dess dotterbolags ordinarie och visstidsanställda tidavlönade arbetstagare och arbetsgrupper som har skapat inhemska originalverk som skyddas av upphovsrätt.
  • Företag, sammanslutningar och privata näringsidkare som ordnar seminarier och gruppundervisning.

Läs mer →

Ansök om KOURA-stipendium

Ansökningsperioden för KOURA:s stipendier pågår i oktober och mars. Stipendier beviljas inte utanför de officiella ansökningstiderna och beslut fattas inte retroaktivt. Glöm inte att bekanta dig med ansökningsanvisningarna och kontrollera ansökningskriterierna före du ansöker om stipendium.

Ansökningstid

01.03.

Ansökningstiden börjar

31.03.

Ansökningstiden går ut

01.10.

Ansökningstiden börjar

31.10.

Ansökningstiden går ut

Beslutet om stipendium meddelas personligen cirka 3 veckor efter att ansökningstiden gått ut.

Stipendiemottagarnas namn och stipendiernas användningsändamål publiceras på KOURA:s webbplats cirka en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nästa ansökningsperiod börjar

00:00:00

Dagar

Timmar

Minuter