Om KOURA

Historia

Den 1 mars 1984 undertecknade representanter för Rundradion, Finlands Journalistförbund, Finlands scenografförbund, Finlands musikerförbund och Finlands Skådespelarförbund ett avtal om att grunda en utvecklingsfond för radio- och TV-undervisning. Rundradion åtog sig att sköta fondens praktiska ärenden.

Fondens första styrelse inledde sin verksamhet 1985, och där ingick Ensio Suominen från Scenografiförbundet, Erkki Karjalainen från Musikerförbundet, Heikki Määttänen från Skådespelarförbundet och Ulla Launonen från Journalistförbundet, medan Rundradion representerades av Kalevi Pihanurmi, Osmo Lintonen och Jyrki Pakarinen. Risto Volanen, biträdande direktör för Rundradion, var fondens första ordförande.

Tidningen Linkki 1985

Tidningen Linkki 1985

Genast i november 1985 ordnade styrelsen ett eftermiddagsseminarium där man diskuterade det dåliga tillståndet för utbildningen inom den audiovisuella branschen i Finland och utredde utbildningsfondens verksamhetsprinciper. KOURA har också senare ordnat seminarier, till exempel seminariet Media ja sivistys 2008 och seminariet Tarinallisuus 2012. KOURA har också ordnat tillställningar där man kunnat lyssna och titta på prisbelönta program.

Från första början delade KOURA ut stipendier och belönade årets bästa program. Åren 1995–2005 fick också TV-kritikerna påverka då KOURA delade ut ett årligt kritikerpris. År 1995 sändes också prisutdelningsfesten för första gången på TV: galatraditionen fortsatte turvis på Yles och MTV:s kanaler fram till 2003.

År 1996 tog KOURA ett jättesprång framåt i sin kommunikation: nu publicerades stipendiernas ansökningsanvisningar för första gången också på internet.

KOURA:s logo ritad av Jaakko Veijola

KOURA:s logo ritad av Jaakko Veijola

År 2000 förnyade styrelsen KOURA:s utseende och ordnade en logotävling för studerande vid Konstindustriella högskolans avdelning för grafisk design. Vinnaren blev Jaakko Veijolas förslag, som baserade sig på en röd svängande ridå.

Följande år omvandlades KOURA:s Kritikerpris till priset Årets bildningsgärning, som sedan 2009 har delats ut av en kulturpåverkare som verkar utanför de mediebolag som ingår i KOURA.

Mikko Lehtolas KOURA-logo från 2013

Mikko Lehtolas KOURA-logo från 2013

För att göra fonden mer välkänd beslöt man sig för att förnya den grafiska profilen och för första gången ta i bruk ett prisföremål. Den grafiska profilen och prisskulpturen designades av Rundradions grafiker Mikko Lehtola till KOURA-festen våren 2013.