Apurahat

Valinta­kriteerit ja hakuohjeet

Valintakriteerit

KOURAn koulutuslautakunta valitsee apurahojen saajat hyvin tehdyn toteutussuunnitelman ja käyttötarkoituksen perusteella.

Kenelle KOURA-apurahat ovat?

 • Ylen ja MTV:n ja sen tytäryhtiöiden vakituiset ja määräaikaiset työntekijät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja kotimaisia alkuperäisteoksia.
 • Työryhmät, joiden vetäjä täyttää edellämainitut hakukriteerit.
 • Yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yksityishenkilöt eli kaikki, jotka järjestävät seminaareja ja ryhmäopetusta.

Apurahan hakijan/työryhmän vetäjän ammattinimike ei ole ratkaiseva apurahan saamisen kriteeri vaan hakijan/työryhmän vetäjän työn tekijänoikeudellisesti merkittävä sisältö. Tästä syystä hakemuksen tulee sisältää selvitys apurahan hakijan/projektin vetäjän työn tekijänoikeudellisesta sisällöstä viimeiseltä kolmelta vuodelta. Esimerkiksi mediasisältöjen luomisessa mukana olevien tuotantokoordinaattoreiden ja vastaavien henkilöiden on mahdollista anoa ja saada KOURA-apurahoja, mikäli työn sisältö on ollut tekijänoikeudelliesti merkittävää. Pelkästään verkon tekstiartikkelien, sisältömarkkinoinnin tai YouTube-sisältöjen tekeminen ei anna hakukelpoisuutta.

Apurahaa ei voida myöntää, mikäli hakijan edellisestä myönnetystä KOURA-apurahasta on kulunut alle kaksi vuotta. Työryhmät eivät voi hakea apurahaa, mikäli vetäjän edellisestä henkilökohtaisesta apurahasta on kulunut alle kaksi vuotta tai työryhmän vetäjän edellisestä työryhmäapurahasta, jossa hän on myös toiminut vetäjänä, on kulunut alle kaksi vuotta. Kahden vuoden sisällä KOURAn tukemassa työryhmässä jäsenenä oleminen ei estä henkilökohtaisen apurahan tai työskentelyapurahan hakemista.

Olet hakukelpoinen, vaikka

 • et olisi ammattiliiton jäsen
 • olisit saanut KOURA-palkinnon

Edellä mainitut hakukelpoisuutta koskevat kriteerit eivät koske hakijoita, jotka anovat apurahaa seminaarien/ryhmäopetusten järjestämiseen. Kyseinen apuraha voidaan myöntää myös yrityksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja muille kuin Ylen tai MTV:n (ja sen tytäryhtiöiden) työntekijöille.

KOURA-apurahan käyttökohteet

Koura voi myöntää apurahoja vain KOURA-sopimuksen mukaisiin käyttötarkoituksiin, joiden on oltava myös tuloverolain näkökulmasta verovapaita.

Apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Media-alan journalistisiin ja taiteellisiin täydentäviin opintoihin kotimaassa ja ulkomailla:
  • ammatillisen osaamisen päivittämiseen
  • moniosaamisen kehittämiseen
  • tutkintoon johtavien opintojen osien/modulien suorittamiseen, mikäli hankittavan osaamisen voidaan tulevaisuudessa katsoa laajentavan nykyistä ammatillista osaamista
  • media-alan festivaali- ja seminaarimatkoihin
  • ammatissa tarvittavan kielitaidon tai muun erikoistaidon kehittämiseen
  • seminaarien ja ryhmäopetusten järjestämiseen
 2. Ammatillisiin kokeiluihin
  • henkilökohtaisten kokeiluprojektien ideoinnin ja kehittelyn tukemiseen, esimerkiksi käsikirjoitustyö, joka ei suoraan liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin
  • media-alan koulutuksellisten sisältöjen ja ilmaisun kehittämiseen, joka ei suoraan liity ohjelmatyöhön ja pilotointiin
 3. Media-alan journalistista ja taiteellista työtä kehittävän oppimateriaalin valmistukseen
 4. Media-alaa kehittävään selvitys- ja tutkimustyöhön

Huomioithan lisäksi, että apurahoja ei myönnetä:

 • kokonaisten ammatillisten perusopintojen suorittamiseen
 • laitehankintoihin
 • ateriakuluihin yms., poikkeuksena työskentelyapuraha, joka on tarkoitettu elinkustannusten kattamiseen
 • kohteisiin, joilla on kaupallinen päämäärä
 • virkistystarkoituksiin
 • takautuvasti jo toteutuneisiin tai meneillään oleviin kursseihin tai opintomatkoihin
 • käyttötarkoituksiin, jotka verottaja on määritellyt tuloverolain alaiseksi
🤓

Tarkista hakukelpoisuutesi helposti Apuraha-apurin avulla

Hakuohjeet

Kaikkien hakemusten keskeinen tieto on hyvin perusteltu apurahan käyttösuunnitelma, selvitys apurahan hakijan/työryhmän vetäjän työhistoriasta ja selvitys tehdyn työn tekijänoikeudellisesta sisällöstä viimeiseltä kolmelta vuodelta. Työryhmien apurahahakemukseen vaaditaan edellisen lisäksi myös yhteinen kehittämistavoite ja projektin tuotos.

Mikäli haet apurahaa seminaarin/ryhmäopetuksen järjestämiseen, kerro mahdollisimman kattavasti tapahtumasta. Apurahaa seminaarien järjestämiseen voidaan myöntää vain, mikäli tapahtuma hyödyttää KOURA-apurahan piiriin kuuluvia työntekijöitä. Keskeinen tieto on tästä syystä myös se, miten apurahan piiriin kuuluvat henkilöt käytännössä pääsevät osallistumaan seminaariin.

Huomioi myös nämä ennen apurahan hakua:

 • Apurahansaajan tulee allekirjoittaa apurahan käyttöä, raportointia, mahdollista palautusta ja hakijan henkilötietojen käsittelyä koskeva sitoumus.
 • KOURA on Kopioston alainen, joten apurahan mahdollisesta käytöstä työaikana on sovittava työnantajan kanssa etukäteen.
 • KOURA ei missään tilanteessa vastaa apurahan saajien vakuutuksista. Tarkista vakuutusturvasi työnantajaltasi ja mahdolliselta ammattiliitoltasi.
 • Apurahansaajan on varattava työskentelyapurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela, hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut. Vakuutusmaksut sisältyvät työskentelyapurahan enimmäismäärään.
 • Matkat on toteutettava edullisinta mahdollista vaihtoehtoa hyödyntäen.
 • Kopiosto ilmoittaa maksetut apurahat vuosittain verottajalle.
 • Apurahan saaja on itse velvollinen todentamaan apurahan käytön tosittein pyydettäessä myös verottajalle. Talletathan tästä syystä alkuperäiset kulutositteet itselläsi.

Hakulomakkeet julkaistaan KOURAn sivustolla hakukuukausien ensimmäisenä päivänä: 1.3. ja 1.10. Hakulomakkeen pääset täyttämään kirjautumalla apurahajärjestelmään tässä osoitteessa: https://koura.apurahat.net

Hakemusmallit

Hakemusmalleja, joista saat tukea perustelujen kirjoittamiseen:

Hae KOURA-apurahaa

KOURAn apurahahaku on vuosittain lokakuussa ja maaliskuussa. Apurahoja ei myönnetä virallisten hakuaikojen ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti. Muistathan tutustua hakuohjeisiin ja tarkistaa hakukelpoisuutesi ennen hakua.

Hakuaika

01.03.

Hakuaika alkaa

31.03.

Hakuaika päättyy

01.10.

Hakuaika alkaa

31.10.

Hakuaika päättyy

Apurahapäätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti noin 3 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Apurahan saajien nimet ja käyttökohteet julkaistaan KOURAn verkkosivulla noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Seuraavan hakuajan alkuun aikaa

00:00:00

Päivää

Tuntia

Minuuttia