KOURAsta

Mikä KOURA on?

Vuonna 1985 perustettu Koulutusrahasto KOURA on Yleisradion ja MTV:n sekä Suomen Journalistiliiton, Suomen Teatteri- ja mediatyöntekijöiden Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Näyttelijäliiton muodostama koulutusrahasto. Kopiosto ry tilittää rahaston varat Koulutusrahasto KOURAlle, joka käyttää varat Ylen ja MTV:n vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön apurahoihin ja KOURA-palkintoihin. KOURAn koulutusrahastoa hallinnoi Kopiosto ry.

Mistä KOURAn varat tulevat?

KOURAn varat kertyvät Yleisradion ja MTV:n kk-palkkaiselle henkilöstölle maksetuista radio- ja televisio-ohjelmien tekijänoikeuskorvauksista, joita kerryttävät käsikirjoittajat, toimittajat, ohjaajat, näyttelijät, tanssijat, kääntäjät, kuvaajat, lavastajat, pukusuunnittelijat, kuvittajat, leikkaajat, selostajat, äänisuunnittelijat, esittävät taiteilijat ja valokuvaajat erikseen hyväksyttyjen tilityssääntöjen ja -periaatteiden mukaisesti.

Edellämainitut KOURAn varat muodostavat noin 15% Kopioston jakamista opetusnauhoitussopimuksella saatavista korvauksista. Freelancerit saavat vastaavan korvauksen suoraan henkilökohtaisina korvauksina. Tästä syystä freelancerit eivät voi hakea KOURAn henkilökohtaisia apurahoja, mutta freelancerit voivat kuitenkin olla mukana työryhmässä, joka hakee apurahaa tai freelancer voi tulla palkituksi KOURA-palkinnolla osana työryhmää.

KOURAn historia →

Mihin KOURAn varat käytetään?

KOURA tukee ja palkitsee Ylen ja MTVn omatuotanoisten av-sisältöjen tekijöitä jakamalla apurahoja ja KOURA-palkintoja, jotta pystymme tulevaisuudessakin nauttimaan monipuolisista ja laadukkaista av-sisällöistä.

Apurahaa voivat hakea Ylen sekä MTV Oy:n ja sen tytäryhtiöiden vakituiset ja määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja kotimaisia av-sisältöjä. Apurahoja voivat hakea myös työryhmät, joiden vetäjä täyttää edellämainitut hakukelpoisuuden kriteerit. Lisäksi apurahaa voi hakea myös yritys, yhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja media-alan seminaarin tai ryhmäopetuksen järjestämiseen. Tällöin tapahtuman on hyödytettävä myös Ylen tai MTV:n kk-palkkasia työntekijöitä.

KOURA-palkinnot myönnetään parhaille kotimaisille osin tai kokonaan omatuotantoisille Ylen ja MTV:n av-sisällöille. KOURAn palkintolautakunta valitsee palkittavat sisällöt Ylen tai MTV:n henkilökunnan ehdotusten pohjalta. Palkintolautakunta voi nostaa harkintansa perusteella palkittavaksi myös muita kuin ehdotettuja sisältöjä.

Apurahat → Palkinnot →