KOURAsta

Mikä KOURA on?

Vuonna 1985 perustettu Koulutusrahasto KOURA on Yleisradion ja MTV:n sekä Suomen Journalistiliiton, Suomen Lavastajain Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Näyttelijäliiton muodostama koulutusrahasto. Kopiosto ry tilittää rahaston varat Koulutusrahasto KOURAlle, joka käyttää varat Ylen ja MTV:n vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön apurahoihin ja KOURA-palkintoihin. KOURAn koulutusrahastoa hallinnoi Kopiosto ry.

Mistä KOURAn varat tulevat?

KOURAn varat kertyvät Yleisradion ja MTV:n kk-palkkaiselle henkilöstölle maksetuista radio- ja televisio-ohjelmien tekijänoikeuskorvauksista, joita kerryttävät käsikirjoittat, toimittajat, ohjaajat, näyttelijät, tanssijat, kääntäjät, kuvaajat, lavastajat, pukusuunnittelijat, kuvittajat, leikkaajat, selostajat ja äänisuunnittelijat erikseen hyväksyttyjen tilityssääntöjen ja -periaatteiden mukaisesti. KOURA:n kautta jaetaan noin 15 prosenttia opetusnauhoitussopimuksella saatavista korvauksista.

Kopiosto tilittää vastaavat korvaukset freelance-tekijöille suoraan henkilökohtaisina korvauksina. Tästä syystä freelancerit eivät voi hakea KOURAn henkilökohtaisia apurahoja, mutta freelancerit voivat kuitenkin olla mukana työryhmässä, joka hakee apurahaa tai freelancer voi tulla palkituksi KOURA-palkinnolla osana työryhmää.

KOURAn historia →

Mihin KOURAn varat käytetään?

KOURA tukee ja palkitsee Ylen ja MTVn omatuotanoisten av-sisältöjen tekijöitä jakamalla apurahoja ja KOURA-palkintoja, jotta pystymme tulevaisuudessakin nauttimaan monipuolisista ja laadukkaista av-sisällöistä.

Apurahaa voivat hakea Ylen sekä MTV Oy:n ja sen tytäryhtiöiden vakituiset ja määräaikaiset aikapalkkaiset työntekijät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja kotimaisia av-sisältöjä. Apurahoja voivat hakea myös työryhmät, joiden vetäjä täyttää edellämainitut hakukelpoisuuden kriteerit. Lisäksi apurahaa voi hakea myös yritys, yhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja media-alan seminaarin tai ryhmäopetuksen järjestämiseen. Tällöin tapahtuman on hyödytettävä myös Ylen tai MTV:n kk-palkkasia työntekijöitä.

KOURA-palkinnot myönnetään parhaille kotimaisille osin tai kokonaan omatuotantoisille Ylen ja MTV:n av-sisällöille. KOURAn palkintolautakunta valitsee palkittavat sisällöt Ylen tai MTV:n henkilökunnan ehdotusten pohjalta. Palkintolautakunta voi nostaa harkintansa perusteella palkittavaksi myös muita kuin ehdotettuja sisältöjä.

Apurahat → Palkinnot →