KOURAsta

Mikä KOURA on?

Vuonna 1985 perustettu Koulutusrahasto KOURA on Yleisradion ja MTV:n sekä Suomen Journalistiliiton, Suomen Lavastajain Liiton, Suomen Muusikkojen Liiton ja Suomen Näyttelijäliiton muodostama koulutusrahasto. Kopiosto ry tilittää rahaston varat Koulutusrahasto KOURAlle, joka käyttää varat Ylen ja MTVn vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön apurahoihin ja vuosittaisiin KOURA-palkintoihin.

KOURA tukee ja palkitsee

Jotta pystymme tulevaisuudessakin nauttimaan yhtä monipuolisista ja laadukkaista kotimaisista sisällöistä, KOURA tukee ja palkitsee niiden tekijöitä. KOURA-apurahoja jaetaan kaksi kertaa vuodessa ja KOURA-palkinnot kerran vuodessa.

Apurahaa voivat hakea Ylen sekä MTV:n ja sen tytäryhtiöiden vakituiset ja määräaikaiset työntekijät ja työryhmät, jotka ovat olleet luomassa tekijänoikeudellisesti suojattuja kotimaisia alkuperäisteoksia.

KOURA-palkinnot myönnetään parhaille kotimaisille osin tai kokonaan omatuotantoisille Ylen ja MTV:n av-sisällöille. KOURAn palkintolautakunta valitsee palkittavat sisällöt Ylen tai MTVn henkilökunnan ehdotusten pohjalta. Palkintolautakunta voi nostaa harkintansa perusteella palkittavaksi myös muita kuin ehdotettuja sisältöjä.

Apurahat → Palkinnot →

Mistä KOURAn apurahat ja palkinnot tulevat?

Koulutusrahasto KOURAn varoja hallinnoi Kopiosto ry. Kopioston hallitus päättää rahaston saaman osuuden opetusnauhoituskorvauksista vuosittain. KOURAn varat kertyvät Yleisradion ja MTV:n vakinaiselle henkilöstölle maksetuista tekijänoikeuskorvauksista.

Kopioston audiovisuaalisen osaston kautta tilitetään radio- ja televisio-ohjelmista perittyjä tekijänoikeuskorvauksia kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenomistajille. Korvaukset maksetaan kaikille päätekijäryhmille eli käsikirjoittajille, toimittajille, ohjaajille, näyttelijöille, tanssijoille, kääntäjille, kuvaajille, lavastajille, pukusuunnittelijoille, kuvittajille, leikkaajille, selostajille ja äänisuunnittelijoille erikseen hyväksyttyjen tilityssääntöjen ja -periaatteiden mukaisesti.

Freelance-tekijöille tilitetään televisio-ohjelmien jälkikäytöstä perittyjä tekijänoikeuskorvauksia henkilökohtaisina korvauksina. Vakituisessa työsuhteessa olevien tekijöiden tekijänoikeuskorvausten kanavoiminen toteutetaan apurahoina ja palkintoina. KOURA:n kautta jaetaan noin 15-20 prosenttia opetusnauhoitussopimuksella saatavista korvauksista.

Korvaukset maksetaan kaikille päätekijäryhmille eli käsikirjoittajille, toimittajille, ohjaajille, näyttelijöille, tanssijoille, kääntäjille, kuvaajille, lavastajille, pukusuunnittelijoille, kuvittajille, leikkaajille, selostajille ja äänisuunnittelijoille erikseen hyväksyttyjen tilityssääntöjen ja -periaatteiden mukaisesti.

KOURAn historia →