KOURAsta

Hallinto

KOURAn hallinto muodostuu ohjausryhmästä, koulutuslautakunnasta ja palkintolautakunnasta. Ohjausryhmä valvoo lautakuntien toimintaa. Koulutuslautakunta tekee päätökset jaettavista apurahoista ja järjestettävistä koulutuksista. Palkintolautakunta tekee päätökset vuosittain jaettavista KOURA-palkinnoista.

Ohjausryhmä ja lautakunnat koostuvat perustajayhtiöiden eli Yleisradion, MTV Oy:n Suomen Journalistiliiton, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Suomen Muusikkojen Liiton sekä Suomen Näyttelijäliiton nimeämistä edustajista. Edustajien toimikausi lautakunnissa on kolmevuotinen, kuitenkin enintään kaksi kautta peräkkäin. Kokous on päätösvaltainen kun kokouksessa on edustettuna samaan aikaan sekä työntekijä- ja työnantajapuolen edustajat ja kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätöksiin vaaditaan yksinkertainen enemmistö. Lautakunnan jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, mikäli hän on esteellinen.

Ohjausryhmä

 • Valtteri Niiranen, Kopiosto (pj.)
 • Katri Olmo, Yle
 • Elina Kuusikko, SNL
 • Anneli Salmivaara, SJL (RTTL)
 • Marika Väisänen, TEME
 • Ritva Kaukola, SML
 • Ilkka Ahtiainen, MTV Oy

Koulutuslautakunta

 • Eija Hakakari, Yle (pj.)
 • Krista Putkonen-Örn, SNL
 • Teemu Kauppinen, SML
 • Minna Wallenius, TEME
 • Johanna Aho, Yle
 • Tiia Palmén, SJL (MOT)
 • Heli Uusimaa, MTV Oy
 • Nina Porra, SJL
 • Anne Orioni, SJL (YOT)

Palkintolautakunta

 • Raimo Lång, Yle (pj.)
 • Minna Wallenius, TEME
 • Kari Pyrhönen, SJL (MOT)
 • Piia Leskelä, SJL (YOT)
 • Mirka Malmi, SML
 • Krista Putkonen-Örn, SNL
 • Pertti Nyberg, MTV Oy

KOURAn perustajajäsenet

Yhteystiedot

KOURAn asiamies

Päivi Stark
paivi.stark@yle.fi
+358 40 089 8306

KOURAn postiosoite

Koulutusrahasto KOURA
PL 17
00024 Yleisradio