KOURAsta

Hallinto

KOURAn hallinto muodostuu ohjausryhmästä, koulutuslautakunnasta ja palkintolautakunnasta. Ohjausryhmä valvoo lautakuntien toimintaa. Koulutuslautakunta tekee päätökset jaettavista apurahoista ja järjestettävistä koulutuksista. Palkintolautakunta tekee päätökset vuosittain jaettavista KOURA-palkinnoista.

Ohjausryhmä ja lautakunnat koostuvat perustajayhtiöiden eli Yleisradion, MTV Oy:n Suomen Journalistiliiton, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton, Suomen Muusikkojen Liiton sekä Suomen Näyttelijäliiton nimeämistä edustajista. Edustajien toimikausi lautakunnissa on kolmevuotinen, kuitenkin enintään kaksi kautta peräkkäin. Kokous on päätösvaltainen kun kokouksessa on edustettuna samaan aikaan sekä työntekijä- ja työnantajapuolen edustajat ja kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Päätöksiin vaaditaan yksinkertainen enemmistö. Lautakunnan jäsen ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, mikäli hän on esteellinen.

Ohjausryhmä

 • Valtteri Niiranen, Kopiosto (pj.)
 • Katri Olmo, Yle
 • Elina Kuusikko, SNL
 • Marjo Partio, SJL (RTTL)
 • Ritva Kaukola, SML
 • Ilkka Ahtiainen, MTV Oy
 • Karoliina Huovila, TEME

Koulutuslautakunta

 • Eija Hakakari, Yle (pj.)
 • Krista Putkonen-Örn, SNL
 • Teemu Kauppinen, SML
 • Minna Wallenius, TEME
 • Johanna Aho, Yle
 • Tiia Palmén, SJL (MOT)
 • Heli Uusimaa, MTV Oy
 • Nina Porra, SJL
 • Anne Orioni, SJL (YOT)

Palkintolautakunta

 • Raimo Lång, Yle (pj.)
 • Minna Wallenius, TEME
 • Kari Pyrhönen, SJL (MOT)
 • Mirka Malmi, SML
 • Krista Putkonen-Örn, SNL
 • Pertti Nyberg, MTV Oy
 • Silja Raunio, SJL (YOT)

KOURAn perustajajäsenet

Yhteystiedot

KOURAn asiamies

Marita Porrassalmi
marita.porrassalmi@yle.fi
+358444216535

KOURAn postiosoite

Koulutusrahasto KOURA
PL 17
00024 Yleisradio