Apurahat

KOURA jakaa kaksi kertaa vuodessa kuluapurahoja, työskentelyapurahoja sekä apurahoja seminaarien ja ryhmäopetusten järjestämiseen.

Hae apurahaa

Tarkista hakukelpoisuutesi

Valintakriteerit ja hakuohjeet

KOURAn koulutuslautakunta valitsee apurahojen saajat hyvin tehdyn toteutussuunnitelman ja käyttötarkoituksen perusteella.

Lue lisää →

🤓

Tarkista hakukelpoisuutesi helposti Apuraha-apurin avulla

Lisätietoa apurahoista

Apurahat jaotellaan kulu- ja työskentelyapurahoihin. Nämä eroavat toisistaan mm. raportointikäytäntöjen osalta. Molempia apurahoja haetaan samalla hakulomakkeella.

Kuluapurahat

Kuluapuraha on tarkoitettu kattamaan hakemuksessa määritellyt kustannukset, jotka on todennettava kuitein raportoinnin yhteydessä. Kuluapurahoja myönnetään henkilökohtaisina tai työryhmälle. Työryhmän puolesta raportoinnista vastaa aina projektin vetäjä.

Huomioi myös:

 • Festivaalitapahtumiin tulee hakea henkilökohtaista apurahaa
 • Radiodays- ja Input-apurahoja voidaan hakea vain lokakuussa

Työskentelyapurahat

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan elinkustannuksia. Työskentelyapurahan käyttö sovittuun tarkoitukseen todennetaan esittämällä hakemuksessa kuvattu tuotos. Työskentelyapurahoja myönnetään henkilökohtaisina tai työryhmälle. Työryhmän puolesta raportoinnista vastaa aina projektin vetäjä.

Huomioi myös:

 • samaan kohteeseen työskentelyapurahaa myönnetään vain yhden kerran
 • työskentelyapurahaa ei voi käyttää palkallisen loman aikana
 • muualta saadut apurahat samaan kohteeseen eivät ole este, mutta hakijan on selvitettävä hakemuksessa muualta saadut tai haetut apurahat
 • työryhmässä voi olla myös freelancereita ja liittoihin kuulumattomia henkilöitä, mutta ryhmän vetäjän on täytettävä edellä mainitut ehdot koskien hakukelpoisuutta
 • työryhmän projektilla on oltava selkeä ei-kaupallinen päämäärä, joka hyödyttää myös muita kuin projektiin osallistuneita

Myönnettävän apurahan enimmäismäärä on vuosittain sama kuin verottajan määrittelemä apurahan verovapaa enimmäismäärä. Vuonna 2019 enimmäismäärä oli 20.700 euroa. Summa sisältää myös mahdolliset muut työstä aiheutuvat kustannukset. Edellä mainittua enimmäismäärää voidaan tarvittaessa korottaa siihen kohdistuvien verottajan hyväksymien ns. luonnollisten vähennysten verran. Luonnollisia vähennyksiä ovat kustannukset opintomateriaalista, apuhenkilöistä, matkoista, puhtaaksikirjoituksesta ja muut välittömästi tutkimustoimintaan liittyvät menot.

Myös työryhmälle maksettava työskentelyapuraha voi olla maksimissaan verottajan määrittelemä apurahan verovapaa enimmäismäärä. Työskentelyapurahaa voi hakea enimmillään yhdeksi vuodeksi

Apurahat seminaarien/ryhmäopetusten järjestämiseen

Apurahoja myönnetään seminaarien/ryhmäopetusten järjestämiseen yrityksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja muille kuin Ylen tai MTV:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille.

Seminaari-/ryhmäopetusapuraha on tarkoitettu luennoitsijan palkkioihin, pääsylippuihin, kattamaan pääsylipputuloja ilmaiseksi jaettavista lipuista tai muihin hakemuksessa yksilöityihin kustannuksiin. Apurahan käyttö seminaareihin/ryhmäopetukseen on todennettava raportoinnin yhteydessä hakemuksessa sovitulla tavalla.

Huomioi myös:

 • apuraha seminaarien/ryhmäopetuksen järjestämiseen voidaan myöntää yrityksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja luonnollisille henkilöille
 • ehtoja hakijan hakukelpoisuudesta ei tarvitse noudattaa koskien karenssisääntöä tai hakevan tahon työn tekijänoikeudellista sisältöä
  muualta saadut apurahat samaan seminaariin/ryhmäopetukseen eivät ole este, mutta hakijan on selvitettävä hakemuksessa muualta saadut tai haetut apurahat
 • mikäli apuraha myönnetään seminaariin/ryhmäopetukseen, lippuja on jaettava ennalta sovitulla tavalla myös KOURAn apurahaan hakukelpoisille henkilöille
 • mikäli apuraha myönnetään seminaariin/ryhmäopetukseen, järjestävän tahon on pyrittävä jakamaan liput henkilöille, joiden työ on tekijänoikeudellisesti merkityksellistä. Lippujen jakamisen käytännöt on kuvattava hakemuksessa

Apurahan käyttöaika ja suunnitelmien muutokset

 • apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä
 • saat tarvittaessa joustavasti lisäaikaa mikäli pandemiatilanne estää matkustamisen
 • KOURAlla on oikeus vaatia apurahan palautusta, mikäli alkuperäinen rahan käyttötarkoitus on muuttunut. Tällaiset muutokset voivat koskea mm. käyttökohdetta, muita rahoittajia, aikataulua, tavoitetta, tuotosta, työryhmän kokoonpanon muutoksia
 • edellämainituista muutoksista on informoitava KOURAn koulutuslautakuntaa etukäteen ja kirjallisesti

Apuraha on palautettava oma-aloitteisesti, mikäli:

 • hankkeen päättymisestä ei ole raportoitu kolmen kuukauden kuluessa
 • apurahaa ei ole käytetty vuoden sisällä sen myöntämisestä
 • apurahaa ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen. Palautukseen liittyvät ohjeet löytyvät apurahajärjestelmästä https://koura.apurahat.net

Raportointi

 • kaikista apurahoista on toimitettava kirjallinen selvitys KOURAn koulutuslautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä
 • työryhmän puolesta raportoinnista ja apurahan palautuksesta vastaa hakemuksessa mainittu ryhmän vetäjä
 • raportti toimitetaan apurahajärjestelmässä, joka löytyy täältä: https://koura.apurahat.net
 • raportti vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella ja mukaan on liitettävä pdf-kopiot kulutositteista tai työskentelyapurahan osalta toimitettava etukäteen sovittu todennus apurahan käytöstä
 • mikäli apurahan käyttö alittaa myönnetyn summan yli 50 eurolla, ylijäämä on palautettava Kopiostolle.

Hae KOURA-apurahaa

KOURAn apurahahaku on vuosittain lokakuussa ja maaliskuussa. Apurahoja ei myönnetä virallisten hakuaikojen ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti. Muistathan tutustua hakuohjeisiin ja tarkistaa hakukelpoisuutesi ennen hakua.

Hakuaika

01.03.

Hakuaika alkaa

31.03.

Hakuaika päättyy

01.10.

Hakuaika alkaa

31.10.

Hakuaika päättyy

Apurahapäätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti noin 3 viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Apurahan saajien nimet ja käyttökohteet julkaistaan KOURAn verkkosivulla noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Seuraavan hakuajan alkuun aikaa

00:00:00

Päivää

Tuntia

Minuuttia

Apurahojen saajat

Katso kaikki KOURA-apurahojen saajat vuosittain

Katso kaikki →