Apurahat

KOURA jakaa kaksi kertaa vuodessa kuluapurahoja, työskentelyapurahoja sekä apurahoja seminaarien ja ryhmäopetusten järjestämiseen.

Hae apurahaa

Tarkista hakukelpoisuutesi

Valintakriteerit ja hakuohjeet

KOURAn koulutuslautakunta valitsee apurahojen saajat hyvin tehdyn toteutussuunnitelman ja käyttötarkoituksen perusteella.

Lue lisää →

🤓

Tarkista hakukelpoisuutesi helposti Apuraha-apurin avulla

Lisätietoa apurahoista

Voit anoa apurahaa henkilökohtaisena tai työryhmälle. Nämä apurahat jaotellaan edelleen kulu- ja työskentelyapurahoihin käyttötarkoituksensa mukaan. Lisäksi apurahaa voi anoa ryhmäopetuksen tai seminaarin järjestämiseen, mikäli opetuksen tavoite soveltuu Kouran piiriin kuuluville sisällöntekijöille.

Apurahoja voi hakea samalla hakukierroksella useampiakin, mikäli niiden yhteissumma on enintään 2000 euroa.

Kuluapurahat

Kuluapuraha on tarkoitettu kattamaan hakemuksessa määritellyt kustannukset, jotka on todennettava kuitein raportoinnin yhteydessä. Kuluapurahoja myönnetään henkilökohtaisina tai työryhmälle. Työryhmän puolesta raportoinnista vastaa aina projektin vetäjä.

Huomioithan, että festivaalitapahtumiin ja seminaareihin tulee hakea aina henkilökohtaista apurahaa, niitä ei myönnetä työryhmille.

Työskentelyapurahat

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan elinkustannuksia. Työskentelyapurahan käyttö sovittuun tarkoitukseen todennetaan esittämällä hakemuksessa kuvattu tuotos. Työskentelyapurahoja myönnetään henkilökohtaisina tai työryhmälle. Työryhmän puolesta raportoinnista vastaa aina projektin vetäjä.

Huomioi myös:

 • samaan kohteeseen työskentelyapurahaa myönnetään vain yhden kerran
 • työskentelyapurahaa ei voi käyttää palkallisen loman aikana
 • muualta saadut apurahat samaan kohteeseen eivät ole este, mutta hakijan on selvitettävä hakemuksessa muualta saadut tai haetut apurahat
 • työryhmässä voi olla myös freelancereita ja liittoihin kuulumattomia henkilöitä, mutta ryhmän vetäjän on täytettävä edellä mainitut ehdot koskien hakukelpoisuutta
 • työryhmän projektilla on oltava päämäärä, joka hyödyttää myös muita kuin projektiin osallistuneita

Myönnettävän työskentelyapurahan enimmäismäärä per kuukausi on 2 330 euroa. Apurahaa voidaan kuitenkin myöntää vuodessa enintään apurahan verovapaa enimmäismäärä eli 25 547 euroa (vuonna 2023). Summa sisältää myös mahdolliset muut työstä aiheutuvat kustannukset. Edellä mainittua enimmäismäärää voidaan tarvittaessa korottaa siihen kohdistuvien verottajan hyväksymien ns. luonnollisten vähennysten verran. Luonnollisia vähennyksiä ovat kustannukset opintomateriaalista, apuhenkilöistä, matkoista, puhtaaksikirjoituksesta ja muut välittömästi tutkimustoimintaan liittyvät menot.

Myös työryhmälle maksettava työskentelyapuraha voi olla maksimissaan verottajan määrittelemä apurahan verovapaa enimmäismäärä. Työskentelyapurahaa voi hakea enimmillään yhdeksi vuodeksi

Apurahat ryhmäopetusten/seminaarien järjestämiseen

Apurahoja myönnetään ryhmäopetusten/seminaarien järjestämiseen yrityksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja muille kuin Ylen tai MTV:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille. Hakijalta ei edellytetä sisällöntekijän työnkuvaa.

Apurahaa voidaan käyttää esimerkiksi luennoitsijan palkkioihin ja pääsylippuihin ja vastineeksi Kouran piiriin kuuluville henkilöille on järjestettävä apurahaa vastaava määrä pääsylippuja kyseiseen tapahtumaan.

Huomioi myös:

 • Kouran karenssisääntö ei koske tätä tukimuotoa
 • muualta saadut apurahat samaan ryhmäopetukseen/seminaariin eivät ole este, mutta hakijan on selvitettävä hakemuksessa muualta saadut tai haetut apurahat
 • pääsylippujen jakamisen järjestäminen Kouran piiriin kuuluville henkilöille on kuvattava hakemuksessa
 • apurahan käyttö ryhmäopetukseen/seminaareihin on todennettava raportoinnin yhteydessä hakemuksessa sovitulla tavalla

Karenssi

Henkilökohtaisen apurahan saanut henkilö on karenssissa kolme seuraavaa apurahahakukierrosta (vuodessa on kaksi hakukierrosta) hakiessaan henkilökohtaista apurahaa, mikäli myönnetty apuraha on ylittänyt 2000 euroa.

Työryhmän vetäjänä, jäsenenä ja seminaarin järjestäjänä toimiminen ei aiheuta karenssia.

Apurahan käyttöaika ja suunnitelmien muutokset

 • apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä
 • saat apurahan käyttöösi tekemällä apurahajärjestelmässä maksusuunnitelman ja allekirjoittamalla sen sähköisesti
 • KOURAlla on oikeus vaatia apurahan palautusta, mikäli alkuperäinen rahan käyttötarkoitus on muuttunut. Tällaiset muutokset voivat koskea mm. käyttökohdetta, muita rahoittajia, aikataulua, tavoitetta, tuotosta, työryhmän kokoonpanon muutoksia
 • edellämainituista muutoksista on informoitava KOURAn koulutuslautakuntaa etukäteen ja kirjallisesti

Apurahan palautus

Apuraha on palautettava oma-aloitteisesti, mikäli

 • hankkeen päättymisestä ei ole raportoitu kolmen kuukauden kuluessa
 • apurahaa ei ole käytetty vuoden sisällä sen myöntämisestä
 • apurahaa ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen
 • mikäli apurahan käyttö alittaa myönnetyn summan yli 50 eurolla, ylijäämä on palautettava Kopiostolle
 • Apuraha palautetaan: Kopiosto ry / tilinumero: FI83 5046 0110 0098 05 / viite: Koura palautus ja hakemuksen numero

Raportointi

 • kaikista apurahoista on toimitettava kirjallinen selvitys KOURAn koulutuslautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä
 • työryhmän puolesta raportoinnista ja apurahan palautuksesta vastaa hakemuksessa mainittu ryhmän vetäjä
 • raportti toimitetaan apurahajärjestelmässä, joka löytyy täältä: https://koura.apurahat.net
 • raportti vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella ja mukaan on liitettävä pdf-kopiot kulutositteista tai työskentelyapurahan osalta toimitettava etukäteen sovittu todennus apurahan käytöstä

Hae KOURA-apurahaa

KOURAn apurahahaku on vuosittain lokakuussa ja maaliskuussa. Apurahoja ei myönnetä virallisten hakuaikojen ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti. Muistathan tutustua hakuohjeisiin ja tarkistaa hakukelpoisuutesi ennen hakua.

Hakuaika

01.03.

Hakuaika alkaa

31.03.

Hakuaika päättyy

01.10.

Hakuaika alkaa

31.10.

Hakuaika päättyy

Apurahapäätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti noin neljän viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Apurahan saajien nimet ja käyttökohteet julkaistaan KOURAn verkkosivulla noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Seuraavan hakuajan alkuun aikaa

00:00:00

Päivää

Tuntia

Minuuttia

Apurahojen saajat

Katso kaikki KOURA-apurahojen saajat vuosittain

Katso kaikki →

Ideoita apurahojen hakuun

Kaipaatko ideoita ja inspiraatiota apurahojen hakuun? Vilkaise alla olevaa listaa. Siihen on koottu  muutamia esimerkkejä tapahtumista, joihin voi hakea rahoitusta seuraavien apurahahakujen aikana.  (Muistathan, että seminaareihin ja festivaaleihin myönnetään vain henkilökohtaisia apurahoja)

Tapahtuman nimestä pääset linkin kautta  järjestäjien sivuille tutustumaan tarjontaan tarkemmin.

Listasta löydät maistiaisina myös kommentteja kohteissa käyneiltä apurahansaajilta.

Radio Days Europe

Monille tuttu, vuosittain toistuva tapahtuma radio-, audio- ja podcastammattilaisille.  Kokoaa yhteen sekä julkisen palvelun että kaupallisen puolen tekijät. Järjestetään vaihtuvasti eri Euroopan kaupungeissa. Ensi keväänä väki kokoontuu tapahtumaan Mûncheniin.

 •  ”Det var ett mycket lyckat evenemang som samlade journalister och mediefolk från hela världen, men främst från Europa. Det diskuterades poddar, spridning, Ukraina, fejknews och inkludering inom journalistiken bland annat.”
 •  ”Tapahtuma oli hienosti järjestetty ja keskusteluiden ja esitysten sisältö ylitti odotukset. Ja voihan olla, että Prahasta syntyi alkusysäys johonkin ihan uuteen työurallani.”

The Podcast Show

Mittava podcasteihin keskittyvä kaksipäiväinen festivaali, joka järjestetään toukokuussa Lontoossa. Järjestäjä mainostaa olevansa alan suurin tapahtuma, joten puhujien ja keskustelutilaisuuksien määrä on runsas. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat mm. BBC ja Spotify.

Podcast Movement Evolution 

Nelipäiväinen tapahtuma Yhdysvalloissa Los Angelesissa maaliskuussa kokoaa osallistujia yhteen podcastien ympäriltä eri puolilta maailmaa. Järjestäjä kertoo keskittyvänsä tapahtumassa alan ajankohtaiseen tutkimukseen, työkaluihin ja teknologiaan.

 • ”Amerikkalaiset osaavat järjestää tapahtumia. Tämä tuli jälleen kerran todistettua tällä matkalla. Kaikki sujui moitteettomasti ja kattaus konferenssissa oli laaja. Koska amerikkalaiset ovat kuitenkin johtava maa kaikessa kaupallisuudessa, se näkyy näissä tapahtumissa.”

IFC AudioDocs

Vakiintunut audiodokumenttien ympärille rakentuva tapahtuma. Tapahtumapaikka vaihtuu vuosittain ja ensi vuonna väki kokoontuu keväällä tai alkukesällä Roomassa. IFC AudioDocs kokoaa yhteen radiodokumenttien tekijöitä.

 • ”Kyseessä on konferenssi, jossa keskitytään kuuntelemaan eri puolilta maailmaa tulevien tekijöiden audiodokumentteja usean päivän ajan. Jokaisen kuuntelusession jälkeen on aina järjestetty Q&A tekijöiden kanssa ja sitä kautta mahdollisuus keskusteluun. Tästä syystä tapahtuma on ainutlaatuinen mahdollisuus saada laajempi käsitys audiodokumenttien nykyisistä virtauksista ja päästä vaihtamaan ajatuksia muiden tekijöiden kanssa.”

International Journalism Festival in Perugia

Suosittu ja korkeatasoinen journalismiin keskittyvä festivaali Italian Perugiassa. Järjestetään vuosittain keväällä huhtikuussa. Monipuolinen tapahtuma aiheiltaan ja puhujiltaan.

 • ”Festivaalin tarjonta oli kovin runsas, joten keskityin erityisesti tekoälyä ja mm. Ukrainan sotaa ja sen raportointia käsitteleviin sessioihin. Kuuntelin paneelikeskusteluja myös mm. journalismin avoimuudesta, audiojournalismista ja mobiilijournalismista.”
 • ”Sain festivaaleilta runsaasti ajateltavaa, ja välitettäviä havaintoja laajalle joukolle Ylen uutis- ja ajankohtaisjournalismin tekijöitä eri puolilla Suomea. Koen festivaalireissun olleen erittäin hyödyllinen sekä itselleni että laajalle työyhteisölleni.”

OFFF Barcelona

Monipuolinen designiin, graafiseen suunnitteluun, erityisefekteihin ja muihin visuaalisiin osa-alueisiin keskittyvä huhtikuussa Barcelonassa järjestettävä tapahtuma.

 • ”Festivaaleilla oli todella kovia esiintyjiä ympäri maailmaa. Festivaali oli mielestäni hyvin inspiroiva, antoi paljon ajateltavaa ja tarjosi erittäin monipuolisen ja mielenkiintoisen läpileikkauksen visuaalisen sisällön tuotannon tämän hetken tilanteeseen.”

The Audio Engineering Society, AES

Ääniteknologialle omistautunut yhdistys, joka tarjoaa koulutusta ja tapahtumia ammattilaisille sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Yhdistää alan insinöörejä, taiteilijoita, opiskelijoita ja tutkijoita levittämällä uutta tietoa ja tutkimusta. AES:n kurssikalenterista löytyy koulutuksia ja tapahtumia ympäri vuoden.

Sonar

Digitaalisen ja elektronisen avantgardemusiikin festivaali, joita järjestetään kesäkuussa Barcelonassa. Keväällä tapahtumia myös Istanbulissa ja Lissabonissa.  Sonar kokoaa alan ammattilaisia, taiteitelijoita ja tavallista yleisöä yhteen. Järjestäjän mukaan festivaali toimii tilana, jossa voi löytää uusimmat taiteelliset trendit ja niiden yhteydet tieteeseen, teknologiaan sekä yhteiskuntaan.

The Media Production & Technology Show, MTPS

Median tuotantoon ja teknologiaan keskittynyt kaksipäiväinen tapahtuma Lontoossa televisio- ja elokuvaihmisille. Järjestäjän mukaan Ison Britannian suurin media-, tuotanto- ja teknologiateollisuuden kokoontuminen.

Prix Jeunesse International

Vakiintunut tapahtuma, joka kokoaa yhteen lastensisältöjen asiantuntijoita. Keskittyy tv-tarjontaan. Järjestetään toukokuussa 2024 Münchenissä, jolloin teemana on lasten-tv ja kestävä kehitys.