Apurahat

KOURA jakaa kaksi kertaa vuodessa kuluapurahoja, työskentelyapurahoja sekä apurahoja seminaarien ja ryhmäopetusten järjestämiseen.

Hae apurahaa

Tarkista hakukelpoisuutesi

Valintakriteerit ja hakuohjeet

KOURAn koulutuslautakunta valitsee apurahojen saajat hyvin tehdyn toteutussuunnitelman ja käyttötarkoituksen perusteella.

Lue lisää →

🤓

Tarkista hakukelpoisuutesi helposti Apuraha-apurin avulla

Lisätietoa apurahoista

Voit anoa apurahaa henkilökohtaisena tai työryhmälle. Nämä apurahat jaotellaan edelleen kulu- ja työskentelyapurahoihin käyttötarkoituksensa mukaan. Lisäksi apurahaa voi anoa seminaarin tai ryhmäopetuksen järjestämiseen, mikäli opetuksen tavoite soveltuu Kouran piiriin kuuluville sisällöntekijöille.

Apurahoja voi hakea samalla hakukierroksella useampiakin, mikäli niiden yhteissumma on enintään 2000 euroa.

Kuluapurahat

Kuluapuraha on tarkoitettu kattamaan hakemuksessa määritellyt kustannukset, jotka on todennettava kuitein raportoinnin yhteydessä. Kuluapurahoja myönnetään henkilökohtaisina tai työryhmälle. Työryhmän puolesta raportoinnista vastaa aina projektin vetäjä.

Huomioi myös, että festivaalitapahtumiin tulee hakea henkilökohtaista apurahaa.

Työskentelyapurahat

Työskentelyapuraha on tarkoitettu kattamaan elinkustannuksia. Työskentelyapurahan käyttö sovittuun tarkoitukseen todennetaan esittämällä hakemuksessa kuvattu tuotos. Työskentelyapurahoja myönnetään henkilökohtaisina tai työryhmälle. Työryhmän puolesta raportoinnista vastaa aina projektin vetäjä.

Huomioi myös:

 • samaan kohteeseen työskentelyapurahaa myönnetään vain yhden kerran
 • työskentelyapurahaa ei voi käyttää palkallisen loman aikana
 • muualta saadut apurahat samaan kohteeseen eivät ole este, mutta hakijan on selvitettävä hakemuksessa muualta saadut tai haetut apurahat
 • työryhmässä voi olla myös freelancereita ja liittoihin kuulumattomia henkilöitä, mutta ryhmän vetäjän on täytettävä edellä mainitut ehdot koskien hakukelpoisuutta
 • työryhmän projektilla on oltava päämäärä, joka hyödyttää myös muita kuin projektiin osallistuneita

Myönnettävän työskentelyapurahan enimmäismäärä per kuukausi on 2 330 euroa. Apurahaa voidaan kuitenkin myöntää vuodessa enintään apurahan verovapaa enimmäismäärä eli 25 547 euroa (vuonna 2023). Summa sisältää myös mahdolliset muut työstä aiheutuvat kustannukset. Edellä mainittua enimmäismäärää voidaan tarvittaessa korottaa siihen kohdistuvien verottajan hyväksymien ns. luonnollisten vähennysten verran. Luonnollisia vähennyksiä ovat kustannukset opintomateriaalista, apuhenkilöistä, matkoista, puhtaaksikirjoituksesta ja muut välittömästi tutkimustoimintaan liittyvät menot.

Myös työryhmälle maksettava työskentelyapuraha voi olla maksimissaan verottajan määrittelemä apurahan verovapaa enimmäismäärä. Työskentelyapurahaa voi hakea enimmillään yhdeksi vuodeksi

Apurahat seminaarien/ryhmäopetusten järjestämiseen

Apurahoja myönnetään seminaarien/ryhmäopetusten järjestämiseen yrityksille, yhteisöille, yksityisille elinkeinonharjoittajille ja muille kuin Ylen tai MTV:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille. Hakijalta ei edellytetä sisällöntekijän työnkuvaa.

Apurahaa voidaan käyttää esimerkiksi luennoitsijan palkkioihin ja pääsylippuihin ja vastineeksi Kouran piiriin kuuluville henkilöille on järjestettävä apurahaa vastaava määrä pääsylippuja kyseiseen tapahtumaan.

Huomioi myös:

 • Kouran karenssisääntö ei koske tätä tukimuotoa
 • muualta saadut apurahat samaan seminaariin/ryhmäopetukseen eivät ole este, mutta hakijan on selvitettävä hakemuksessa muualta saadut tai haetut apurahat
 • pääsylippujen jakamisen järjestäminen Kouran piiriin kuuluville henkilöille on kuvattava hakemuksessa
 • apurahan käyttö seminaareihin/ryhmäopetukseen on todennettava raportoinnin yhteydessä hakemuksessa sovitulla tavalla

Karenssi

Henkilökohtaisen apurahan saanut henkilö on karenssissa kolme seuraavaa apurahahakukierrosta (vuodessa on kaksi hakukierrosta) hakiessaan henkilökohtaista apurahaa, mikäli myönnetty apuraha on ylittänyt 2000 euroa.

Työryhmän vetäjänä, jäsenenä ja seminaarin järjestäjänä toimiminen ei aiheuta karenssia.

Apurahan käyttöaika ja suunnitelmien muutokset

 • apuraha on käytettävä vuoden kuluessa sen myöntämisestä
 • saat apurahan käyttöösi tekemällä apurahajärjestelmässä maksusuunnitelman ja allekirjoittamalla sen sähköisesti
 • saat tarvittaessa joustavasti lisäaikaa mikäli pandemiatilanne estää matkustamisen
 • KOURAlla on oikeus vaatia apurahan palautusta, mikäli alkuperäinen rahan käyttötarkoitus on muuttunut. Tällaiset muutokset voivat koskea mm. käyttökohdetta, muita rahoittajia, aikataulua, tavoitetta, tuotosta, työryhmän kokoonpanon muutoksia
 • edellämainituista muutoksista on informoitava KOURAn koulutuslautakuntaa etukäteen ja kirjallisesti

Apurahan palautus

Apuraha on palautettava oma-aloitteisesti, mikäli

 • hankkeen päättymisestä ei ole raportoitu kolmen kuukauden kuluessa
 • apurahaa ei ole käytetty vuoden sisällä sen myöntämisestä
 • apurahaa ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen
 • mikäli apurahan käyttö alittaa myönnetyn summan yli 50 eurolla, ylijäämä on palautettava Kopiostolle
 • Apuraha palautetaan: Kopiosto ry / tilinumero: FI83 5046 0110 0098 05 / viite: Koura palautus ja hakemuksen numero

Raportointi

 • kaikista apurahoista on toimitettava kirjallinen selvitys KOURAn koulutuslautakunnalle kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä
 • työryhmän puolesta raportoinnista ja apurahan palautuksesta vastaa hakemuksessa mainittu ryhmän vetäjä
 • raportti toimitetaan apurahajärjestelmässä, joka löytyy täältä: https://koura.apurahat.net
 • raportti vahvistetaan sähköisellä allekirjoituksella ja mukaan on liitettävä pdf-kopiot kulutositteista tai työskentelyapurahan osalta toimitettava etukäteen sovittu todennus apurahan käytöstä

Hae KOURA-apurahaa

KOURAn apurahahaku on vuosittain lokakuussa ja maaliskuussa. Apurahoja ei myönnetä virallisten hakuaikojen ulkopuolella eikä päätöksiä tehdä takautuvasti. Muistathan tutustua hakuohjeisiin ja tarkistaa hakukelpoisuutesi ennen hakua.

Hakuaika

01.03.

Hakuaika alkaa

31.03.

Hakuaika päättyy

01.10.

Hakuaika alkaa

31.10.

Hakuaika päättyy

Apurahapäätöksestä ilmoitetaan henkilökohtaisesti noin neljän viikon kuluttua hakuajan päättymisestä.

Apurahan saajien nimet ja käyttökohteet julkaistaan KOURAn verkkosivulla noin kuukauden kuluttua hakuajan päättymisestä.

Seuraavan hakuajan alkuun aikaa

00:00:00

Päivää

Tuntia

Minuuttia

Apurahojen saajat

Katso kaikki KOURA-apurahojen saajat vuosittain

Katso kaikki →