Apurahat

Hakuohjeet

Kaikkien hakemusten keskeinen tieto on hyvin perusteltu apurahan käyttösuunnitelma, selvitys apurahan hakijan/työryhmän vetäjän työhistoriasta ja selvitys tehdyn työn tekijänoikeudellisesta sisällöstä viimeiseltä kolmelta vuodelta. Työryhmien apurahahakemukseen vaaditaan edellisen lisäksi myös yhteinen kehittämistavoite ja projektin tuotos.

Mikäli haet apurahaa seminaarin/ryhmäopetuksen järjestämiseen, kerro mahdollisimman kattavasti tapahtumasta. Apurahaa seminaarien järjestämiseen voidaan myöntää vain, mikäli tapahtuma hyödyttää KOURA-apurahan piiriin kuuluvia työntekijöitä. Keskeinen tieto on tästä syystä myös se, miten apurahan piiriin kuuluvat henkilöt käytännössä pääsevät osallistumaan seminaariin.

Huomioi myös nämä ennen apurahan hakua:

  • Apurahansaajan tulee allekirjoittaa apurahan käyttöä, raportointia, mahdollista palautusta ja hakijan henkilötietojen käsittelyä koskeva sitoumus.
  • KOURA on Kopioston alainen, joten apurahan mahdollisesta käytöstä työaikana on sovittava työnantajan kanssa etukäteen.
  • KOURA ei missään tilanteessa vastaa apurahan saajien vakuutuksista. Tarkista vakuutusturvasi työnantajaltasi ja mahdolliselta ammattiliitoltasi.
  • Apurahansaajan on varattava työskentelyapurahastaan noin 15 % vakuutusmaksuihin ja huolehdittava itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela, hoitaa apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnetystä apurahasta on suoritettava lakisääteiset vakuutusmaksut. Vakuutusmaksut sisältyvät työskentelyapurahan enimmäismäärään.
  • Matkat on toteutettava edullisinta mahdollista vaihtoehtoa hyödyntäen.
  • Kopiosto ilmoittaa maksetut apurahat vuosittain verottajalle.
  • Apurahan saaja on itse velvollinen todentamaan apurahan käytön tosittein pyydettäessä myös verottajalle. Talletathan tästä syystä alkuperäiset kulutositteet itselläsi.

Hakulomakkeet julkaistaan KOURAn sivustolla hakukuukausien ensimmäisenä päivänä: 1.3. ja 1.10.

Hakemusmallit

Hakemusmalleja, joista saat tukea perustelujen kirjoittamiseen: