Ajankohtaista

Kouran rahoitus avautuu sisältötyötä tekeville tuottajille

25.09.2023

Koulutusrahasto KOURAn apurahahaku on nyt aiempaa laajemmin avoinna myös tuottajille. Sisältötyötä tekevät tuottajat voivat hakea sekä apurahoja että saada palkintoja. Ehtona on, että tuottaja osallistuu omalla luovalla panoksellaan sisällön tekemiseen.

Rahaston ohjausryhmä toteaa tuoreessa linjauksessaan, että audiovisuaalisen teoksen tekemiseen itsenäisellä ja omaperäisellä panoksella – yksin tai yhdessä toisten tekijöiden kanssa – osallistuva sisällöntuottaja on oikeutettu tekijänoikeuskorvauksista maksettaviin koulutusrahasto KOURAn apurahoihin ja palkintoihin.  

Sisällöntuottajan itsenäinen ja omaperäinen panos teoksen syntymiseen voi tarkoittaa esimerkiksi av-teoksen käsikirjoittamista, ohjaamista, toimittamista, juontamista tai teoksessa näyttelemistä.

Oikeutta apurahaan tai palkintoon ei synny teknisissä, hallinnollisissa tai muissa sellaisissa vastaavan tuottajan tehtävissä, joissa tuottaja toimii ilman omaperäistä, tekijänoikeuslaissa tarkoitettua luovaa panosta.

Lisäksi pelkästään verkon tekstiartikkeleiden ja sisältömarkkinoinnin tekeminen ei oikeuta rahoitukseen, sillä ne eivät ole tekijänoikeutta kerryttäviä sisältöjä. Apuraharahoituksen ulkopuolelle on rajattu myös ns. kolmansien osapuolien alustoille tehdyt sisällöt mikäli niitä ei ole esitetty Ylen tai MTV:n alustoilla tai kanavilla.

Syksyn apurahakierros käynnistyy lokakuun 1. päivä ja päättyy kuun lopussa. Tarkempia tietoja apurahojen hakemisesta ja valintakriteeristä löytyy apurahat sivulta.