Ajankohtaista

Joustoja myönnettyihin apurahoihin

20.11.2020

Mikäli korona-tilanne aiheuttaa muutoksia apurahasi käyttöön, sinulla on mahdollisuus hakea apurahan käyttöön seuraavia joustoja:

1. Lisäaika apurahan käyttöön
Apurahan käyttöön voi korona-tilanteen perusteella hakea lisäaikaa. Lisäaika on haettava hyvissä ajoin ja viimeistään ennen alunperin suunniteltua apurahan käyttöajankohtaa. Lisäaikaa voi anoa tarvittaessa useampaan kertaan. Lisäaika hyväksytään lähtökohtaisesti aina riippumatta siitä onko hakemisen taustalla työnantajan matkustuspolitiikka vai henkilökohtainen päätös jättää matkustamatta.

2. Tukea koronan aiheuttamiin lisäkustannuksiin
Mikäli korona-tilanne aiheuttaa muutoksia apurahan käyttömahdollisuuksiin, apurahansaajan tulee toimia hyvissä ajoin ja pyrkiä estämään ylimääräisten kulujen syntyminen. Kun teet apurahaan liittyviä uusia lippu-/marjoitusvarauksia, huomioithan nykyisen tilanteen epävarmuuden. Matkat on toteutettava edullisinta mahdollista vaihtoehtoa hyödyntäen, mutta tässä tilanteessa suosittelemme harkitsemaan myös peruutusturvan ostoa.

Mikäli joudut siirtämään apurahan käyttöajankohtaa ja siirrosta on aiheutuu sinulle ylimääräisiä kuluja, voit hakea näiden kulujen kattamiseen Kouran apurahaa. Selvitä tätä ennen voitko saada korvausta lentoyhtiöstä, työnantajan ja/tai omasta matkavakuutuksesta ja/tai hyödyntää luottokorttiyhtiön tarjoamaa turvaa koskien matkan peruuntumista. Mikäli korvausta ei ole näistä mahdollista saada, voit hakea korvausta Kouralta. Liitä hakemukseen mukaan todiste, että em. ensisijaiset keinot on selvitetty. Hakemuksia vastaanotetaan normaalien apurahahakujen yhteydessä maalis- ja lokakuussa.

3. Muutos jo myönnetyn apurhan käyttötarkoitukseen
Apuraha tulee käyttää vain hakemuksessa kuvattuun tarkoitukseen. Mikäli hakemuksessa kuvattu käyttötarkoitus ei ole mahdollinen, voit hakea käyttötarkoituksen muutosta. Muutospyynnön tulee sisältää samat tiedot kuin tavallinen apurahahakemus ml. uusi kustannusarvio.

4. Peruuttaa apuraha ilman karenssia tietyin ehdoin
Myönnetyn apurahan voi aina peruuttaa ilman karenssia mikäli sitä ei ole käytetty lainkaan. Mikäli apurahasta on käytetty vain osa esim. peruuntumisesta syntyneisiin kuluihin ja apurahan saaja on pyrkinyt minimoimaan ylimääräiset kustannukset, karenssia ei synny. Mikäli apurahasta on käytetty merkittävä osa, tällä voi olla vaikutus karenssiin. Päätös tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Peruutuksesta on aina ilmoitettava viipymättä.

Edellämainittuihin joustoihin ei vaikuta se, onko apurahan saaja jo vastaanottanut apurahan vai hakeeko kustannuksia Kouralta jälkikäteen. Päätökseen ei myöskään vaikuta se, onko jatkojan hakemisen taustalla työnantajan matkustuskielto vai henkilön oma päätös jättää matkustamatta.

Koulutusrahasto Koura suosittelee, että työnantajan matkustusohjeita noudatetaan.

Kaikki oheiset muutokset on anottava oheisen järjestelmän kautta: https://koura.apurahat.net/

Lisätietoja saat KOURAn asiamieheltä marita.porrassalmi@yle.fi 0444216535