Ajankohtaista

Koronan huomointi Kouran apurahakäytännöissä

04.03.2020

Koulutusrahasto Koura suosittelee, että työnantajan matkustusohjeita noudatetaan.

Apurahan saanut henkilö voi hakea korona-tilanteen perusteella apurahan käytölle jatkoaikaa, joka hyväksytään lähtökohtaisesti aina riippumatta siitä onko jatkojan hakemisen taustalla työnantajan matkustuspolitiikka vai henkilön oma päätös jättää matkustamatta.

Apurahansaajan tulee ensisijaisesti peruuttaa matka hyvissä ajoin, jottei ylimääräisiä kuluja synny. Mikäli kuluja on jo syntynyt, mitä ei saada peruttua, apurahan saajan on haettava korvausta ensisijaisesti työnantajan ja/tai omasta matkavakuutuksesta ja/tai hyödyntää luottokorttiyhtiön tarjoamaa turvaa koskien matkan peruuntumista.

Koura vastaa apurahahakemuksen mukaisista kustannuksista, jotka peruuntuneesta matkasta ja siihen liittyvistä kuluista on syntynyt riippumatta siitä onko apurahan saaja jo vastaanottanut apurahan vai hakeeko kustannuksia Kouralta jälkikäteen. Tähän linjaukseen ei vaikuta se onko jatkojan hakemisen taustalla työnantajan matkustuskielto vai henkilön oma päätös jättää matkustamatta. Apurahan hakijan tulee kuitenkin osoittaa Kouralle, että em. vaihtoehdot koskien vakuutuksia ja luottokorttiyhtiötä on ensin selvitetty/käytetty,

Apuraha tulee peruuntumisesta huolimatta raportoida ja käyttämätön osuus apurahasta tulee palauttaa Kouralle normaalin käytännön mukaisesti.

Mikäli henkilö on joutunut perumaan matkansa, harkitaan Kouran sääntöjen mukainen karenssikäytäntö jälkikäteen tapauskohtaisesti.

Lisätietoja saat KOURAn asiamieheltä paivi.stark@yle.fi 0400-898306.

Koulutusrahasto KOURA