News

Coronavirussituationens inverkan på KOURA:s stipendiepraxis

04.03.2020

Utbildningsfonden KOURA rekommenderar att alla följer arbetsgivarens reseanvisningar.

Stipendiater kan ansöka om en förlängning av stipendiets användningstid med anledning av coronasituationen. Förlängningen godkänns i princip alltid oberoende av om man ansöker om förlängning på grund av arbetsgivarens resepolitik eller personens eget beslut att låta bli att resa.

Stipendiaten ska i första hand avboka resan i god tid så att inga extra kostnader uppstår. Om det redan har uppstått kostnader som inte kan annulleras ska stipendiaten i första hand ansöka om ersättning från arbetsgivaren och/eller sin egen reseförsäkring och/eller utnyttja det skydd som kreditkortsbolag erbjuder i fråga om inställda resor.

KOURA ansvarar för kostnaderna som anges i stipendieansökan som har uppkommit på grund av en inställd resa och relaterade kostnader oberoende av om stipendiaten redan har tagit emot stipendiet eller ansöker om kostnaderna från KOURA i efterhand. Denna riktlinje påverkas inte av om man ansöker om förlängning på grund av arbetsgivarens resepolitik eller personens eget beslut att låta bli att resa. Den sökande måste ändå bevisa för KOURA att ovannämnda alternativ gällande försäkringar och kreditkortsbolag först har utretts/använts,

Trots annulleringen ska stipendiet rapporteras och den oanvända delen av stipendiet ska återbetalas till KOURA enligt normal praxis.

Om personen har varit tvungen att avboka sin resa övervägs karenspraxisen i KOURA:s regler i efterskott från fall till fall.

Ytterligare information ges av KOURA:s ombud paivi.stark@yle.fi 0400-898306.

Utbildningsfonden KOURA