News

Ansökningstiden närmar sig: Utbildningsfonden KOURA:s stipendier kan sökas i mars

26.02.2020

Utbildningsfonden KOURA:s stipendier kan sökas 2–31.3.2020. Du kan redan förbereda din ansökan och bekanta dig med ansökningsanvisningarna och urvalskriterierna på KOURA:s webbplats.

Hej du som arbetar på Yle eller MTV inom mediebranschen!

Har du ett drömprojekt i tankarna som du skulle vilja förverkliga? Vill du utveckla din kompetens eller kanske prova något helt nytt i ditt arbete? Det här är din chans! Ansök om KOURA-stipendium – vårens stipendieansökan pågår 1–31.3.2020!

KOURA-stipendier delas ut bland annat för journalistisk och konstnärlig fortbildning, yrkesinriktade försök samt framställning av läromaterial som utvecklar journalistiskt och konstnärligt arbete. Genom sin verksamhet vill Utbildningsfonden KOURA stödja och uppmuntra experter inom branschen att utveckla sin kompetens och erbjuda allmänheten nya upplevelser och ny information så att vi även i framtiden ska kunna njuta av lika mångsidigt och högklassigt inhemskt innehåll.

Vem kan ansöka om stipendier?

  • Yles samt MTV:s och dess dotterbolags ordinarie och visstidsanställda arbetstagare och arbetsgrupper som har skapat inhemska originalverk som skyddas av upphovsrätt.
  • Företag, sammanslutningar, privata näringsidkare och privatpersoner, alltså alla som ordnar seminarier och gruppundervisning för de ändamål som godkänns av KOURA.

KOURA:s utbildningsnämnd beviljar stipendierna på basis av en god ansökan och stipendiets användningsändamål. Stipendier kan endast beviljas för användningsändamål enligt KOURA-avtalet, som också måste vara skattefria med hänsyn till inkomstskattelagen. Tips på att skriva ansökan och mer information om behörighet att ansöka finns på KOURA:s webbplats.

Närmare ansökningsanvisningar och ansökningsblanketten publiceras på KOURA:s webbplats den första dagen i ansökningsmånaden, den 2 mars 2020.

KOURA:s tillgångar är gemensamt kapital för innehållens upphovsmän. Väck alltså din kreativitet, lär dig något nytt och förverkliga ditt drömprojekt – ansök om KOURA:s stipendium!

Ytterligare information:
Utbildningsfonden KOURA:s ombud Päivi Stark, paivi.stark@yle.fi, tfn 0400 898 306